WUR brengt routekaart biodiversiteit

11 mei 2015

Binnen de Nederlandse melkveehouderijsector wordt gewerkt aan verduurzaming. Het verbeteren van de biodiversiteit is daar een onderdeel van. In dit rapport worden de resultaten beschreven van onderzoek naar maatregelen waarmee melkveebedrijven kunnen bijdragen aan biodiversiteit, de houding van melkveehouders ten opzichte van duurzaamheidsdoelen en mogelijkheden om in de toekomst gerichter te werken aan biodiversiteitsdoelen. Het eindresultaat van het rapport zijn aanbevelingen aan de zuivelketen voor een uitvoeringsplan om op melkveebedrijven te werken aan biodiversiteitsdoelen. De aanbevelingen zijn vooral gericht op het ontwerpen van een systematiek om te werken aan biodiversiteit, op het vergroten van de kennis rond de bodem-plant- systeembenadering en op het werken aan een gerichte communicatiestrategie rond biodiversiteit.

bron: WUR

TERUG NAAR NIEUWS