Werkconferentie Verified Conservation Areas

10 maart 2016

Op 7 april 2016 wordt in Den Haag (in Madurodam) de werkconferentie Verified Conservation Areas gehouden. Deze conferentie gaat over transparantie en beheer en gebruik van Natuurlijk Kapitaal.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nodigt u, mede namens het VCA Register en De Gemeynt, op 7 april van harte uit voor de werkconferentie Verified Conservation Areas. De conferentie vindt plaats in Madurodam in Den Haag en duurt van 13.00 – 18.00 uur. (inloop 13:00, aanvang 13:30, afronding en afsluitende netwerkborrel om 16:45)

Verified Conservation Area

In een VCA (Verified Conservation Area) wordt met gerichte maatregelen gezorgd voor behoud, herstel en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen, ons Natuurlijk Kapitaal.

Daarmee worden tevens belangrijke doelen ondersteund op het gebied van klimaat, circulaire economie en welvaart.

Het internationale register (www.v-c-a.org) bevat inmiddels 20 aanmeldingen en registraties. Tijdens de conferentie worden de eerste Nederlandse VCA-initiatieven getekend.

Transparant over doelen en resultaten

De VCA-aanpak biedt deelnemende bedrijven of gebiedsbeheerders zichtbaarheid en erkenning voor de duurzame wijze waarop zij hun gebied of terrein beheren Centraal daarbij staan transparantie en accountability van inzet door bedrijven of andere gebruikers van gebieden of terreinen. De meerwaarde van VCA daarbij is:

  • Erkenning en beloning voor goede initiatieven op het gebied van duurzaam landgebruik en natuurlijk kapitaal;
  • Verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen
  • Transparantie, bijvoorbeeld in het kader van MVO;
  • Versterking van de relatie met omwonenden en medegebruikers;
  • Accountability met het oog op (toekomstige) kredietwaardigheid en risico’s.

Doel van de Conferentie

Enkele bedrijven en organisaties zullen deze middag ingaan op de meerwaarde die VCA hen biedt bij het realiseren van hun ambities.

Tijdens deze werkconferentie willen wij met u in beeld brengen waar VCA voor staat, en op welke wijze u uw ambities kunt inzetten voor herstel en behoud van ons natuurlijk kapitaal.

Met u willen we discussiëren over wat de volgende stappen moeten zijn, welke belemmeringen moeten worden weggenomen en hoe. Waar kunnen we samenwerken? Uw creatieve en innovatieve kracht hebben wij hard nodig!

Genodigden zijn alle stakeholders: bedrijven, financiële instellingen, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Aanmelden

Aanmelden voor de werkconferentie kan via deze link.
Meer informatie en een agenda zult u binnenkort ontvangen. Ik hoop dat wij op uw komst mogen rekenen.

Vriendelijke groet

Wieger Dijkstra, Ministerie I&M

 

Locatie: Madurodam, George Maduroplein 1, 2584 RZ, Den Haag

TERUG NAAR NIEUWS