Praktijkvoorbeelden

Waterkringloop is doorbraak in papiersector

27 mei 2015

Met het terugleveren van water en biogas aan papierfabriek DS Smith Paper De Hoop zet Industriewater Eerbeek een forse stap in de richting van een circulaire productie. ‘Dit is een revolutie voor afvalwaterhergebruik en een doorbraak voor de Nederlandse papierindustrie.’… Lees verder > >

Europese prijs innovatie voor Nederlandse boerin

16 mei 2015

Boerin Djuke van der Maat en haar bedrijf Nieuw Slagmaat hebben de Europese Innovation Prize for Women Farmers gewonnen. Slagmaat is voert een project uit de eerste tender van het Platform Biodiversiteit. Het bedrijf legt zich er onder meer op… Lees verder > >

Papier uit tomatenvezels

31 maart 2015

Schut Papier produceerde het eerste boek wereldwijd dat gedrukt is op papier met vezels van tomatenplanten. Het is een van de resultaten van de zoektocht van de kleine, gespecialiseerde papierproducent naar alternatieven voor houtvezels als grondstof. Met het hergebruik van… Lees verder > >

FrieslandCampina investeert met melkveehouders in natuur

26 februari 2015

Samen met 200 melkveehouders in NW-Friesland onderzoekt FrieslandCampina dit jaar of investeren in biodiversiteit ook voor de boeren een winstgevende zaak is. Ook het Wereldnatuurfonds en de Rabobank zijn bij de proef betrokken. ‘Onze verwachting is een win-win situatie te… Lees verder > >

Mosselfilter zuivert afvalwater

29 januari 2015

Gekweekte mosselen kunnen een belangrijke rol spelen in de nazuivering van afvalwater. Door voedingsstoffen en moeilijk afbreekbare organische verbindingen te filteren dragen ze bij aan een betere waterkwaliteit. Na uitgebreide testen in stadsvijvers en rioolzuiveringswater start Bureau Waardenburg binnenkort met… Lees verder > >

Unipro groenste bedrijf van Overijssel

17 januari 2015

Fabrikant Unipro uit Haaksbergen is winnaar van de Groene Twinkeling, de jaarlijkse prijs voor de groenste onderneming van Overijssel. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en Landschap Overijssel, werd de prijs uitgereikt.… Lees verder > >

Keukenmachine zet voedselafval om in meststof

19 december 2014

Met de Foodwaste2Fertilizer kunnen bedrijven en restaurants zelf organisch voedselafval omzetten in droge mestkorrels. Na een succesvolle pilot bij producent Rendisk volgt nu een test bij het Ikea Concept Center in Delft. De installatie kan bijdragen aan vermindering van het… Lees verder > >

Kalksteengroeve Pietersberg omgevormd tot unieke natuur

19 december 2014

Dat er oehoe’s broeden in de ENCI-groeve in Zuid-Limburg, was al bekend. Maar het terrein herbergt veel meer beschermde planten en dieren. De cementfabrikant wil de biodiversiteit in en rondom de kalksteengroeve verder vergroten. ‘Het wordt een uniek stukje Nederlandse… Lees verder > >

Tapijttegel met kalkrug

01 december 2014

Drinkwaterbedrijven en een tapijtfabrikant hebben elkaar zo op het eerste gezicht weinig te bieden. Maar wat voor de één een restproduct is, kan voor de ander een waardevolle grondstof zijn. Dat leidt nu tot de eerste tapijttegel met een kalkrug.… Lees verder > >