Over het platform

22 januari 2014

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) zet zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie en een gezonde leefomgeving.

Het platform is een initiatief van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN NL. Deze twee organisaties vormen samen met het ministerie van Economische Zaken het secretariaat van het platform.

Voorzitter van het platform is Rein Willems (voorheen o.a. CEO Shell-Nederland). Zie hier de volledige doelstelling en hier het visiedocument.

Contact:

Pieter Copper, secretaris namens IUCN NL
email: pieter.copper@iucn.nl
telefoon: 020-626 17 32

Erik van Zadelhoff, secretaris namens het ministerie van Economische Zaken
email: f.j.vanzadelhoff@minez.nl
telefoon: 070-379 89 11

Marnix Koopmans, secretaris namens VNO-NCW
email: Koopmans@vnoncw-mkb.nl
telefoon: 070–349 03 33

 

VNO-NCW-logo  IUCN_NL_Logo

 

 

TERUG NAAR HOME