Onderzoek

WUR brengt routekaart biodiversiteit

11 mei 2015

Binnen de Nederlandse melkveehouderijsector wordt gewerkt aan verduurzaming. Het verbeteren van de biodiversiteit is daar een onderdeel van. In dit rapport worden de resultaten beschreven van onderzoek naar maatregelen waarmee melkveebedrijven kunnen bijdragen aan biodiversiteit, de houding van melkveehouders ten… Lees verder > >

Onderzoek naar ‘Habitatbanking’

30 december 2014

Habitatbanking is een invulling van deze vrijwillige compensatie, en komt neer op het (bij voorkeur) vooraf creëren van biodiversiteit waarop dan ‘rechten’ worden uitgegeven die vervolgens kunnen worden verhandeld en gekocht door partijen die hun negatieve invloed op de biodiversiteit… Lees verder > >

IUCN NL ordent woud aan keurmerken voor biomassa

28 november 2013

IUCN NL gaat bedrijven en overheden helpen bij de keuze voor duurzame biomassa zoals palmolie en soja. In een nieuw rapport geeft de natuurorganisatie een overzicht van verschillende standaarden met een beoordeling van hun criteria voor duurzaamheid. Het rapport ‘Betting… Lees verder > >

EU Commissie: biodiversiteit en werkgelegenheid gaan samen

11 maart 2013

De EU Commissie publiceert een rapport waarin de relatie wordt gelegd tussen werkgelegenheid en de biodiversiteitsdoelstellingen van Europa – en bekijkt welke nieuwe vaardigheden werknemers daarvoor moeten leren. Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan levende organismen op onze planeet en… Lees verder > >

McKinsey studie naar grondstoffen revolutie

19 oktober 2012

Het McKinsey Global Institute publiceerde een studie naar de grondstofrevolutie die zal plaatsvinden als gevolg van de toenemende vraag naar water, energie, voedsel en materialen. De studie is hier te downloaden. Lees verder > >

CE Delft: Houtige biomassa draagt significant bij aan duurzaamheid

26 september 2012

Onderzoeksbureau CE Delft heeft nieuwe studie uitgebracht getiteld “Cascading of Biomass: 13 solutions for a sustainable bio-based economy”. De studie wijst uit dat cascadering van houtige biomassa, van reststromen uit de landbouw en de industrie en van afval, een significante bijdrage… Lees verder > >

Eindrapport Taskforce Biodiversiteit

30 juli 2012

Investeren in behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit loont. Het is goed voor onze welvaart en ons welzijn. Sterker, het is onmisbaar. Onze economie draait op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ons leefklimaat wordt in sterke mate bepaald door… Lees verder > >