Onderzoek naar ‘Habitatbanking’

30 december 2014

Habitatbanking is een invulling van deze vrijwillige compensatie, en komt neer op het (bij voorkeur) vooraf creëren van biodiversiteit waarop dan ‘rechten’ worden uitgegeven die vervolgens kunnen worden verhandeld en gekocht door partijen die hun negatieve invloed op de biodiversiteit willen compenseren. Vrijwillige compensatie komt nog al wel voor maar betreft versnipperde initiatieven zonder directe aanwijsbare winst voor biodiversiteit. Habitatbanking resulteert in grootschaliger en structurele verbetering van de biodiversiteit.

In opdracht van het Plastform BEE heeft ondezoeksbureau De Gemeynt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor habitatbanking in Nederland. Het volledige rapport met is hier te downloaden.

TERUG NAAR ONDERZOEK