Natural Captains

Om duurzaam succesvol te blijven binnen een steeds sneller veranderende wereld, zullen wij ons voortdurend aan moeten passen. In de lineaire economie winnen we grondstoffen, produceren we er iets mee, consumeren we en gooien we de rest weg. Dit is onhoudbaar. Samen staan wij voor de opgave om nieuwe economische ontwikkeling hand in hand te laten gaan met bewust en slim gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De Natural Captains lopen voorop in het aangaan van deze uitdaging.

Wij vormen de voorhoede van het Nederlandse bedrijfsleven die het denken en werken met Natuurlijk Kapitaal concreet vertalen in zichtbare acties. Acties die onze natuurlijke hulpbronnen ten goede komen én acties die we kunnen verantwoorden in onze bedrijfsbalans.

Wij vinden dat een hedendaagse bedrijfsstrategie waarde creëert binnen de grenzen van ons ecosysteem – maar daarbij juist geïnspireerd kan worden door de oneindige finesse en mogelijkheden die de natuur herbergt.

Deelt u deze visie met de Natural Captains? Dan is het wellicht tijd om bij de vloot aan te sluiten.

Natural Captains:

  • Inspireren anderen, zijn bereid om te leren en zetten aan tot actie.
  • Zorgen samen voor versnelling via projecten en treden de uitdagingen die daarbijontstaan gezamenlijk tegemoet.
  • Zijn bereid de bedrijfsvoering aan te passen en delen nieuwe inzichten graag.
  • Ontwikkelen bovendien de NatCapp; een gebruiksvriendelijke applicatie die helpt bedrijfsprocessen aan te passen en waar mogelijk de ‘Natuurlijk Kapitaal Balans’ te integreren in bestaande administraties.

Het Platform BEE faciliteert de koplopers bij dit proces via bijeenkomsten (elke 100- dagen), toegankelijk instrumentarium en een eventuele creatieve / financiële bijdrage aan versnellingsprojecten. Wilt u ook aan de slag als Natural Captain? Mail dan voor meer informatie naar huub@bikker.com.

Zie hier een video over Natural Captains: