Meetmethode voor biodiversiteit bedrijfsterreinen beschikbaar

11 mei 2015

De Friese Milieu Federatie (FMF) heeft zich als doel gesteld om de biodiversiteit binnen en buiten natuurgebieden in Friesland te verhogen/stimuleren. Aangezien vooral op bedrijventerreinen biodiversiteit weinig ter sprake komt, ziet de FMF dit als een kans om de verhoging van biodiversiteit op lokaal gebied te realiseren. Eén van deze bedrijventerreinen waar de biodiversiteit aanzienlijk verhoogd kan worden is het Ecomunitypark te Oosterwolde. Het bedrijventerrein Ecomunitypark is een initiatief van het bedrijf Ecostyle om een groen bedrijventerrein te ontwikkelen. Hierbij speelt maatschappelijk- en ecologisch verantwoord ondernemen een grote rol (Ecomunitypark 2015).

Gebiedsomschrijving
Het Ecomunitypark is gevestigd op Venekoten 19, te Oosterwolde en omvat 17 hectare. Momenteel is men daar bezig met werkzaamheden om het park te realiseren. Het park zal bestaan uit tenminste vier verschillende habitat typen. Het is echter op heden nog niet bekend welke vier habitat typen gerealiseerd zullen worden. In het noorden van het park zullen bedrijfshallen in clusters worden geplaatst en omringd worden door dichtbegroeide groenwallen van struiken en bomen. Het noorden zal hiermee een sfeervol kleinschalig essenlandschap uitstralen.

Een uitgebreide beschrijving van de meetmethode is te vinden in deze Monitoringshandleiding Ecomunitypark.

TERUG NAAR NIEUWS