EU Onderzoek SOILSERVICE: Biodiversiteit onder de grond

28 augustus 2013

De grond onder onze voeten bevat ongeveer 5000 variaties van species en microben. Een Europees programma dat in 2008 is gestart onder de naam SOILSERVICE, heeft onderzocht wat de echte waarde van de grond is.

Het programma is geleid door Prof. Katarina Hedlund van de Universiteit Lund in Sweden. Een doel van de onderzoek was om te analyseren welke ecosysteem diensten zij kan ontlenen uit de unieke biodiversiteit gevonden onder de grond. Het onderzoek heeft 3,5 jaar geduurd en is uitgevoerd door 11 universiteiten en onderzoekers die afkomstig zijn van 8 Europese landen, waaronder Nederland. De centrale vraag was wat de werkelijke waarde is van de biodiversiteit onder de grond.

Op dit moment verarmt de biodiversiteit ten behoeve van aan een hoge landbouw opbrengst, zegt Hedlund. Maar als kan worden bepaald hoeveel geld de landbouwers kunnen verdienen door de grond te conserveren in plaats van uit te putten en te verarmen, kan er beleid worden ontwikkeld waarmee landbouwers zelfvoorzienend zijn en niet afhankelijk van subsidies. Die studie veronderstelt bijvoorbeeld dat 1% verhoging van het koolstof gehalte onder de grond, een landbouwer 200-300 EUR per hectare extra inkomsten kan brengen. Een hoger koolstof gehalte verbetert immers de vruchtbaarheid van de grond.

 

Bron: Europese Commissie

TERUG NAAR ONDERZOEK