EU Commissie: biodiversiteit en werkgelegenheid gaan samen

11 maart 2013

De EU Commissie publiceert een rapport waarin de relatie wordt gelegd tussen werkgelegenheid en de biodiversiteitsdoelstellingen van Europa – en bekijkt welke nieuwe vaardigheden werknemers daarvoor moeten leren.

Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan levende organismen op onze planeet en de vele verschillende ecosystemen en leefgebieden die nodig zijn om hen te ondersteunen. Het is belangrijk om biodiversiteit te beschermen, omdat een eenmaal uitgestorven dier- of plantensoort voor altijd van onze aardbol verdwijnt; samen met alles wat die soort te bieden had. Als er geen bijen zijn om gewassen te bestuiven, lopen we meer risico op voedseltekorten, als er minder bossen en moeraslanden zijn, vermindert het vermogen van natuurlijke systemen om klimaatverandering te reguleren en als plantensoorten uitsterven, hebben we minder mogelijkheden om natuurlijke bronnen voor nieuwe medicijnen te vinden. Zo komen bijvoorbeeld zowel aspirine als penicilline uit de natuur. Ongeveer 25 % van de Europese planten- en diersoorten en 62 % van de leefgebieden lopen gevaar.

De EU-biodiversiteitsstrategie uit 2011 wil daarom het verlies aan biodiversiteit ombuigen en de voordelen die dit natuurlijk kapitaal biedt op zowel milieukundig als economisch gebied, met inbegrip van arbeidskansen, behouden. In het rapport ‘EU biodiversity objectives and the labour market’ (‘De biodiversiteitsdoelstellingen van Europa en de arbeidsmarkt’) wordt onderzocht op welke manier het behoud van biodiversiteit banen kan scheppen. Er wordt ook gekeken welke vaardigheden de beroepsbevolking moet opdoen om deze uitdaging het hoofd te bieden.

Bron: EU Commissie / ESF

TERUG NAAR ONDERZOEK