Eindrapport Taskforce Biodiversiteit

30 juli 2012

Investeren in behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit loont. Het is goed voor onze welvaart en ons welzijn. Sterker, het is onmisbaar. Onze economie draait op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ons leefklimaat wordt in sterke mate bepaald door de natuur die ons omgeeft.

Dit concludeert de Taskforce Biodiversiteit onder leiding van Hans Alders in haar eindrapport. Afname van biodiversiteit leidt tot vernietiging van deze natuurlijke hulpbronnen en dat is slecht voor ons en de rest van de wereld. Op dit moment zijn de inspanningen om de biodiversiteit en de daaraan verbonden natuurlijke hulpbronnen op peil te houden volstrekt onvoldoende. Het is hoog tijd om de bakens te verzetten en met kracht en overtuiging de omslag te maken van interen op het natuurlijk kapitaal naar groene groei in ecologisch, economisch én sociaal opzicht.

Aan de basis van de benodigde omslag staat de erkenning dat het natuurlijk kapitaal de basis vormt van onze economie en er ook de grenzen van bepaalt. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Het vergt een herwaardering van de grondslagen van onze economie, juist in een tijd dat die op haar grondvesten schudt.

De Taskforce beveelt aan onvoorwaardelijk te kiezen voor het tot staan brengen van het biodiversi- teitverlies in 2020. Niet door alles overal te behouden, maar door er voor te zorgen dat er per saldo geen verder verlies optreedt (No Net Loss). Op deze wijze kan worden zeker gesteld dat ecosystemen ook in de toekomst hun goederen en diensten blijven leveren. Nederland heeft hierin een belangrijke en kansrijke rol.

Download hier het rapport

TERUG NAAR ONDERZOEK