CE Delft: Houtige biomassa draagt significant bij aan duurzaamheid

26 september 2012

Onderzoeksbureau CE Delft heeft nieuwe studie uitgebracht getiteld “Cascading of Biomass: 13 solutions for a sustainable bio-based economy”. De studie wijst uit dat cascadering van houtige biomassa, van reststromen uit de landbouw en de industrie en van afval, een significante bijdrage kan leveren aan een duurzame economie.

Slimmer en efficiënter gebruik van biomassa (ook wel cascadering genoemd) kan in 2030 voor bijna 30% (t.o.v. 2010) bijdragen aan de vermindering van broeikasgasuitstoot in Europa. De dertien opties die zijn doorgerekend kunnen namelijk een CO2-winst opleveren tussen 330 en 400 Mton CO2 per jaar. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van IenM en is het vervolg op een gezamenlijke studie van PBL en CE Delft van begin 2012.

 

Download hier de studie

Meer info: CE Delft

TERUG NAAR ONDERZOEK