Over het platform

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) zet zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie en een gezonde leefomgeving. Het platform is een initiatief van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN…

Lees verder

Kansen op innovatie

Om te vergroenen moeten bedrijven vernieuwen. Innovatie opent de deur naar verduurzaming en naar nieuwe marktkansen. Koplopers behalen een competitief voordeel, bijvoorbeeld door kosten te kunnen verlagen en door slimmere producten gebaseerd op oplossingen uit de natuur. Inzet op biodiversiteit…

Lees verder

Gratis advies

De helpdesk van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie biedt kosteloos ondersteuning aan bedrijven die aan de slag willen met biodiversiteit. Om hun impact op de natuur te verminderen, een positieve bijdrage te leveren en om bedrijfseconomische kansen te benutten. De…

Lees verder